Atelier Kapnos

Art studio in The Hague

ik snap er niks van PUBLICATIONS

Article (in Dutch) in DeFKa Research magazine

The project ik-snap-er-niks-van is included in the magazine for artistic research DeFKa Research SC nr. 05 2022. It can be ordered as print-on-demand at bookshops in The Netherlands and Belgium (also online). ISBN 9789 4644 80603

Het project ik-snap-er-niks-van is opgenomen in het kunsttijdschrift DeFKa Research SC nr. 05 2022. Het is verkrijgbaar als print-on-demand in boekhandels in Nederland en België (ook online). ISBN 9789 4644 80603

%d bloggers like this: